تامین کننده گرامی

شرکت صنایع مس شهید باهنر در نظر دارد نسبت به بروز رسانی و تکمیل اطلاعات لیست تامین کنندگان و پیمانکاران خود اقد ام نماید.در صورت تمایل میتوانید فرم زیر را دانلود و به همراه مدارک درخواست شده، به یکی از طرق ذیل به این شرکت ارسال فرمایید:

شماره فکس : 31227900-034

پست الکترونیک : F.ebrahimi@csp.ir

آدرس پستی : کرمان-کیلومتر 12 جاده باغین-مجتمع صنایع مس شهید باهنر-واحد تدارکات-صندوق پستی    76175386

شماره تلفن جهت دریافت اطلاعات بیشتر : 31227157-034 و 31227150-034

فرم اطلاعات تامین کنندگان