آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر منتهی به95/12/30

            آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات                                 آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد             

-------------------------------------------------------------------------------------

آگهی پرداخت سود سهام سال مال منتهی به 95/12/30

آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات                                   آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد

-------------------------------------------------------------------------------------

 

آگهي پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به 1394/12/29

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام سال منتهي به 1394/12/29

-------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه تحویل گواهینامه های نقل و انتقال و سپرده سهام

-------------------------------------------------------------------------------------

آگهی پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

مجمع فوق العاده افزایش سرمایه مورخ 1393/12/10

 

  ----------------------------------------------------------------------

آگهی تمدیدمهلت پذیره نویسی عمومی شرکت صنایع مس شهید باهنر

---------------------------------------------------------------------- 

   آگهی پذیره نویسی شرکت صنایع مس شهید باهنر 

 ---------------------------------------------------------------------- 

سهامدار گرامی 

لطفا فرم ضمیمه را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل و یا شماره فکس ذیل ارسال نمایید.با تشکر

فرم مشخصات سهامداران

 

آدرس ایمیل : Share@csp.ir

شماره تلفن : 82166136-021

شماره فکس :82166939-021