سهامدار گرامی 

لطفا فرم ضمیمه را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل و یا شماره فکس ذیل ارسال نمایید.با تشکر

فرم مشخصات سهامداران

 

آدرس ایمیل : Share@csp.ir

شماره تلفن : 82166136-021

شماره فکس :82166939-021