تحقیق و توسعه

مس :  فلزی مهربان با انسان

امروزه علوم و فناوري نقش و اهميت روزافزوني در توسعه جوامع داشته و جهان به سمت اقتصادي مبتني بر دانش پيش مي رود . توسعه همه جانبه و پايدار عمدتا مبتني بر توسعه  فناوري است و توسعه  فناوري نيز بر پايه خلاقيت ، نوآوري و توسعه علمي صورت مي گيرد و دستيابي به توسعه علمي نيز از طريق مطالعه، پژوهش و تحقيق ميسر است.

 براي شرکتی عظیم مانند صنایع مس شهید باهنر كه قصد حضور فعال و رو به رشد در بازارهاي داخلي و خارجي را دارد، تحقيق و تو سعه واحدی لازم و حياتي می نماید. با توجه به اينكه نيازهاي جديد و لزوم اعمال تغييرات در بازار جهانی مس همواره وجود دارند، بخش تحقيق و توسعه به عنوان ابزاري براي همکاری با دیگر واحدها برای باز كردن سيكلهاي بسته عملياتي در زمينه بازار ، فرآيند ، محصول ، افزا يش دانايي توليد و حتي مهارتهاي تخصصي و حرفه اي مديران و كاركنان  طراحي و سازماندهي شده است.

 

با وجود به تغییرات مستمر استانداردهای محصولات مبتنی بر پایه مس و آلیازهای آن، تحقیقات پیوسته به منظور برآورده کردن نیاز مشتری ها بر مبنای شرایط موجود بازار از اولویتهای شرکت صن ایع مس شهید باهنر می باشد. ما خودمان را متعهد به حمایت منظم آموزشی و سرپرستی محققان می دانیم. این واحد کارمندان را به تفکر مبدعانه تشویق می کند که نتیجه آن ترویج تلاش برای نوآوری های فنی، پایداری و رشد است. این فرآیند توسط فعالیتهای گسترده در زمینه تحقیق و توسعه افزایش یافته است.

وظايف و اهداف بخش تحقيق و توسعه، همکاری با دیگر واحدها در جهت :

 • افزايش بهره وري و كارايي محصولات و روشهاي توليد
 • رفع مشكلات توليد
 • بهبود كيفيت محصولات
 • كاهش ضايعات ، بكارگيري و مصرف مجدد آنها با روشهاي علمي
 • ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي و تحقيقاتي
 • جايگزيني مواد اوليه با كيفيت بهتر و اقتصادي تر
 • تسهيل فرآيند توليد براي كاهش سختي كار و نيز كاهش خطرات احتمالي
 • ايجاد و توسعه محصولات جديد و فرآيندهاي توليدي جديد براي ارضاي نياز بازار
 • بررسي مداوم و برقراري ارتباط با ساير توليد كنندگان داخلي و خارجي
 • كاربردي كردن و به توليد رساندن نتايج فعاليتها و تحقيقات در واحدهاي توليدي
 • ايجاد رابطه با واحدهاي تحقيق و توسعه سازمانهاي ديگر