کنترل کیفی

ما به عنوان واحد کنترل کیفیت متعهد به ارائه محصولات و خدمات، با به کارگیری استاندارد های بین الملی،روشها و دستورالعملهای مدون داخلی ودرنظرگرفتن نیازهای مشتریان هستیم وتلاش درجهت افزایش کیفیت محصولات وخدمات به منظور جلب رضایت مشتری از جمله اهداف بنیادی ما می باشد.

همه محصولات قابل ساخت، بر اساس استانداردهای بین المللی و مشخصات فنی داخلی  تولید می شود و تمامی محصولات ساخته شده حاوی اطلاعات کاملی از جمله ویژگی های فیزیکی،مکانیکی و شیمیایی است که قابل ارائه می باشند.

کلیه مواد در تمامی فرایندهای تولید از جمله مواد خام  و اولیه ورودی، مواد ریخته گری شده  ومحصولات نهایی، به دقت بر اساس شما ره های شناسایی،برچسب زده و مشخص می گردند و در نهایت تمامی مواد قبل از ارسال  به مشتری ،آنالیز و تحت کنترل قرار می گیرند.آزمون های  فیزیکی و شیمیایی به کار گرفته شده  طی مراحل مذکور عبارتند از: آنالیز  ترکیب شیمیایی،آزمون  کشش و اس تحکام، آزمون ازدیاد طول نسبی،آزمون سختی، آزمون اندازه دانه، آزمون اریکسون و هدایت الکتریکی.

بطور خلاصه می توان به مسئولیتهای این واحد به شرح ذیل اشاره نمود:

-حصول اطمینان از بکارگیری مواد اولیه وخام(مواد ورودی) با کیفیت مناسب جهت ساخت محصول مورد سفارش مشتری.

-حصول اطمینان از کیفیت مناسب محصولات مطابق با استانداردهای بین المللی و خواسته های توافق شده با مشتری.

-حصول اطمینان از عملکرد صحیح و موثر تجهیزات ،ابزار آزمایش و بازرسی ها.

-حصول اطمینان از بکارگیری پرسنل دارای صلاحیت فنی.

- حصول اطمینان از اجرای نظام ثبت،نگهداری و گزارش نتایج و اطلاعات بازرسی ها و آزمایشات.

- پاسخگویی به نیازهای مشتریان در هنگام سفارش محصول و شکایات مشتریان پس از تحویل محصول.