لوله مسی

  لوله مسی در شرکت صنایع مس شهید باهنر به دو روش اکسترود و DIRECT TUBE تولید می شود. لوله مسی بنا به کاربرد آن، با آلیاژها و ابعاد مختلف تولید می شود. با توجه به هدایت الکتریکی و هدایت حرارتی فوق العاده مس، کار برد لوله های مسی نیز به دو گروه اصلی تقسیم می شود که عبارتند از انتقال جریان الکتریکی و انتقال حرارت.


لوله های مسی بنا به نیاز بازار در سه گروه TPC، DLP و DHP تولید می شوند که موارد مصرف آنها به شرح ذیل می باشد:

لوله مسی TPC: این گروه از لوله ها دارای هدایت الکتریکی فوق العاده ای هستند و مصار ف الکتریکی دارند. تولید انواع کابلشو از این نوع لوله ها انجام می شود.

لوله مسی DLP&DHP: این نوع از لوله ها علاوه بر قابلیت هدایت حرارتی بالا، قابلیت جوشکاری مناسبی دارند. از اینرو در تولید مبدلهای حرارتی کاربرد دارند.

مبدلهای حر ارتی برای انتقال حرارت بین دو سیال استفاده می شوند و کاربرد متداول آنها در آبگرمکن ها و سیستمهای تهویه مطبوع می باشد.

شرکت صنایع مس شهید باهنر، لوله های مسی را بنا به نیاز بازار در ابعاد مختلف و در اشکال شاخه، کویل(LWC) و پنکیک عرضه می کند. مشخصه ابعادی لوله های مسی شامل قطر خارجی و ضخامت می باشد. ابعاد متداول لوله مسی به شر ح جدول ذیل می باشد:

 آنالیز شیمیایی و مطابقت استانداردی لوله های مسی به شرح جدول ذیل می باشد:

آلیاژ نام گذاری مطابقت استاندارد ترکیب شیمیایی
ISO USA
ASTM
GERMANY
DIN
JIN
JAPAN
UK
BS
(مس (مینیمم فسفر
TPC Tough Pitch Copper Cu-ETP C 11000 E Cu 58 C 1100 C 101 99.90 0.004 max
DLP Phosphorous Cu-DLP C 12000 SW-Cu C 1201 - 99.90 0.004-0.015
DHP Deoxidized Copper Cu-DHP C 12200 SF-Cu C 1220 C 106 99.90 0.015-0.040
شرکت صنایع مس شهید باهنر مفتخر است که محصولات خود را مطابق استانداردهای بین المللی عرضه می کند. این استانداردها برای لوله مسی عبارتند از:

 

DIN 1787  
Copper - Half-finished Products.

DIN 1785  
Wrought copper and copper alloy tubes for condensers and heat exchangers.

DIN 1754-1  
Copper Tubes - Seamless Drawn, Dimension Ranges and Coordination of Tolerances.

DIN 1754-2 &nbs p;
Copper Tubes - Seamless Drawn, Preferred Dimensions for General Purposes.

DIN 17671-1 
Wrought copper and copper alloy tu bes; properties.

DIN EN 12449  
Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes.

DIN EN 12451  
Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for heat exchangers.

DIN EN 12735-1  
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems.

DIN EN 12735-2     
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration - Part 2: Tubes for equipment.

ASTM B111M-11    
Standard Specification for Copper and Copper-Alloy Seamless Condenser Tubes and Ferrule S tock

ASTM B75/B75M-11  
Standard Specification for Seamless Copper Tube

ASTM B280-08  
Standard Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service

ASTM B395/B395M-08  
Standard Specification for U-Bend Seamless Copper and Copper Alloy Heat Exchanger and Condenser Tubes

JIS H 3300 
Copper and copper alloy seamless pipes and tubes

BS 2871-2:1972  
Specification for copper and copper alloys. Tubes. Tube s for general purposes

BS 2871-3:1972  
Specification for copper and copper alloys. Tubes. Tubes for heat exchangers

BS EN 12449:1999 
Copper and copper alloys. Seamless, round tubes for general purposes

BS EN 12451:1999 
Copper and copper alloys. Seamless, round tubes for heat exchangers

BS EN 12735-2:2010  
Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration. Tubes for equipment