ورق و تسمه مسی

 

شرکت صنایع مس شهید باهنر با توجه به نیازمندیهای صنایع پایین دستی، محصولات مسی- نوردی خود را در قالب چهار آلیاژ TPC، DHP، DLP و CuSn عرضه کرده است:
ورق و تسمه مسی با آلیاژ TPC: این گروه از محصولات دارای هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار خوب هستند و کاربرد ویژه آنها در صنایع الکتریکی می باشد.
ورق و تسمه مسی با آلیاژ DHP & DLP: این گروه از محصولات، نسبت به هیدروژن تردی مقاوم هستند و قابلیت جوشکاری آنها بالا است. کاربرد این گروه از محصولات بیشتر در صنایع برودتی-حرارت ی و لوازم خانگی است.
ورق و تسمه مسی با آلیاژ CuSn: این آلیاژ با محتوای قلع 0.12 تا 0.18 درصد وزنی، محصول ویژه ای است که خواص مکانیکی خود را تا دمای C°300 حفظ می کند و در ساخت پره های رادیاتور خودرو کاربرد دارد.
ورق و تسمه با سایر آلیاژهای مسی، با درخواست مشتریان قابل تولید است

 

محصولات مسی- نوردی با ضخامتها و عرضهای مختلف تولید می شود و در دو شکل ورق و تسمه به مشتریان تحویل می گردد. جدول ذیل گستره ابعادی قابل تولید را نشان می دهد:

ورق و تسمه مسی

تسمه

ورق

ضخامت (میلیمتر)

عرض (میلیمتر)

طول (میلیمتر)

0.04 تا و شامل 0.15

    15 تا 200

_

        0.15 تا 0.3

15 تا 610

        0.3

15 تا 660

    600 تا 660

700 تا 2000

       0.3 تا وشامل 2

       2 تا و شامل 6

20 تا 660

       8  تا و شامل 18

_

660

500 تا 4000

18 تا و شامل 100

1000 تا 7000

 

مس با درصد قلع 0.12 تا 0.18 و فسفر 0.007 تا 0.018 برای فین رادیاتور اتومبیل تولید می شود.

درصورت درخواست مشتریان، امکان تولید ورق و تسمه با سایر آلیاژها وجود دارد.

 

شرکت صنایع مس شهید باهنر مفتخر است که محصولات خود را مطابق استانداردهای بین المللی عرضه می کند. این استانداردها برای ورق و تسمه مسی عبارتند از:

DIN 1787
Copper - Half-finished Products.

DIN 1 7670
Wrought copper and copper alloy plate, sheet and strip.

DIN 40500-1
Copper for electrical purposes - Sheet and strip, technic al terms of delivery.

DIN EN 1652
Copper and copper alloys - Plate, sheet, strip and circles for general purposes.

DIN EN 1653  
Copper and copper alloys - Plate, sheet and circles for boilers, pressure vessels and hot water storage units.

ASTM B152M-09  
Standard Specification for Copper Sheet, Strip, Plate, and Rolled Bar

ASTM B248M-07  
Standard Specification for General Requirements for Wrought Copper and Copper-Alloy Plate, Sheet, Strip, and Rolled Bar

JIS H 3100:2006-02-20
Copper and copper alloy sheets, plat es and strips.

BS 2870:1980  
Specification for rolled copper and copper alloys: sheet, strip and foil

BS 2875:1969 
Specification for copper and copper alloys. Plate

BS EN 1652:1998  
Copper and copper alloys. Plate, sheet, strip and circles for general purposes

BS EN 1653:1998  
Copper and c opper alloys. Plate, sheet and circles for boilers, pressure vessels and hot water storage units