ورق و تسمه برنجی

شرکت صنایع مس شهید باهنر بزرگترین تولید کننده انواع ورق و تسمه برنجی در کشور می باشد. محصولات نوردی برنجی با آلیاژهای متنوع و با ابعاد مختلف عرضه می شود و مصرف عمده آن در صنایع الکتریکی، خودرو و لوازم خانگی می باشد.

 

 

محصولات نوردی برنجی شرکت صنایع مس شهید باهنر با دو شکل ورق و تسمه با آلیاژهای مختلف عرضه می شود که به شرح ذیل می باشد:

 ورق و تسمه برنجی با آلیاژ 63B: به دلیل بالا بودن مقدار روی در این دسته از محصولات، استحکام آنها زیاد است و برای پانچ و برش مناسب هستند. عمده مصرف این گروه محصولی در تولید انواع کلید، پریز و سرسیم است.  ورق و تسمه برنجی با آلیاژ 65B: عمده مصر ف این گروه از محصولات در تولید قطعات خودرو مخصوصا رادیاتور سازان می باشد.  ورق و تسمه برنجی با آلیاژ 70B: به دلیل بالا بودن مقدار مس در این گروه از آلیاژها، قابلیت گود کشی آنها بالاست و عمده مصرف آن در سماورسازی است.  ورق و تسمه با سایر آلیاژهای برنجی، با درخواست مشتریان قابل تولید است.

 

شرکت صنایع مس شهید باهنر بزرگترین تولید کننده انواع ورق و تسمه برنجی در کشور می باشد. محصولات نوردی برنجی با آلیاژهای متنوع و با ابعاد مختلف عرضه می شود و مصرف عمده آن در صنایع الکتریکی، خودرو و لوازم خانگی می باشد.

ورق و تسمه مسی

   تسمه

ورق

   ضخامت (میلیمتر)

                  عرض (میلیمتر)

              طول (میلیمتر)

0.04 تا و شامل 0.15

15 تا 200

                                     _

0.15 تا 0.3

15 تا 610

0.3

15 تا 660

600   تا 660

700تا 2000

0.3 تا وشامل 2

2 تا و شامل 6

20 تا 660

8  تا و شامل 18

      _

660

500  تا 4000

18 تا و شامل 100

1000 تا 7000

 

 

آنالیز شیمیایی و مطابقت استانداردی محصولات نوردی برنجی به شرح جدول ذیل می باشد.

آلیاژ نام تجاری استاندارد تطبیقی ترکیب شیمیایی (%)
ISO آمریکا
ASTM
آلمان
DIN
ژاپن
JIS
انگلستان
BS
مس روی
95B Gilding Brass CuZn5 C 21000 CuZn5 C 2100 - 94.0_96.0 مانده
90B Commercial Bronze CuZn10 22000 CuZn10 2200 CZ 101 89.0_91.0 مانده
85B Red Brass CuZn15 C 23000 CuZn15 C 2300 CZ 102 84.0_86.0 مانده
80B Low Brass CuZn20 C 24000 CuZn20 C 2400 CZ 103 79.0_81.5 مانده
72B Cartridge Brass CuZn28 - CuZn28 - - 71.0_73.0 مانده
70B CuZn30 C 26000 CuZn30 C 2600 CZ 106 69.0_71.0 مانده
68B Yellow Brass CuZn33 C 26800 CuZn33 C 2680 - 67.0_68.5 مانده
65B CuZn37 C 26800 CuZn37 2680 CZ 107 64.0_65.5 مانده
63B CuZn37 C 27200 CuZn37 C 2720 CZ 108 62.0_64.0 مانده
60B Muntz Metal CuZn40 C 28000 CuZn40 C 2801 CZ 109 59.0_62.0 مانده

 

 

 

شرکت صنایع مس شهید باهنر مفتخر است که محصولات خود را مطابق استانداردهای بین المللی عرضه می کند. این استانداردها برای ورق و تسمه برنجی عبارتند از:

DIN 1787   
Copper - Half-finished Products.

DIN 17660   
Wrought copper alloys; copper-zinc alloys; (brass); (special brass); composition.

DIN 17670  
Wrought copper and copper alloy plate, sheet and strip.

DIN EN 1652   
Co pper and copper alloys - Plate, sheet, strip and circles for general purposes.

DIN EN 1653   
Copper and copper alloys - Plate, sheet and circles for boilers, pressure vessels and hot water storage units.

ASTM B248M-07   
Standard Specification for G eneral Requirements for Wrought Copper and Copper-Alloy Plate, Sheet, Strip, and Rolled Bar

ASTM B36/B36M-08a   
Standar d Specification for Brass Plate, Sheet, Strip, And Rolled Bar

JIS H 3100:2006-02-20
Copper and copper alloy sheets, plates and strips.

BS 2875:1969   
Specification for copper and copper alloys. Plate

BS EN 1652:1998
Copper a nd copper alloys. Plate, sheet, strip and circles for general purposes
BS EN 1653:1998   
Copper and copper alloys. Plate, sheet and circles for boilers, pressure vessels and hot water storage units