ورق وتسمه با سایر آلیاژهای پایه مس

در شرکت صنایع مس شهید باهنر علاوه بر آلیاژهای برنجی، تسمه و ورق با آلیاژهای دیگری نیز تولید می شود که کاربردهای ویژه دارند. این گروه از آلیاژهای پایه مس، یعنی آلیاژهای پایه مسی غیر برنجی، با نامهای برنز و کاپر نیکل شناخته می شوند.

 

این گروه از محصولات شامل ورق و تسمه فسفر برنز، برنز آلومینیم و کاپر نیکل می باشد. ویژگیهای کاربردی هر گروه به شرح ذیل می باشد:

ورق و تسمه فسفر برنز: این محصول به دلیل حفظ خواص مکانیکی خود در دمای بالا، در مواردی کاربرد دارد که حفظ حالت فنریت محصول، ضروری است. این محصول در صنایع الکتریکی کاربرد دارد.
ورق و تسمه برنز آلومینیم: این محصول به دلیل حضور آلومینیم نسبت به خوردگی و اکسیداسیون، مقاومت بالاتری دارد و مصرف عمده آن در تولید مطلس (پولک) برای ضرب سکه است. ورق و تسمه کاپرنیکل: به دلیل حضور نیکل، استحکام در دمای بالای این محصول بهتر از سایر آلیاژهای پایه مسی است و مقاومت به خوردگی آن مخصوصا در آب دریا زیاد است. این گروه از محصولات در صنایع دریایی، مخابرات و تولید مطلس (پولک) کاربرد دارد.
ورق و تسمه نیکل براس :دارای استحکام و مقاوت به خوردگی بالایی است و در تولید مطلس (پولک) کاربرد دارد.
ورق و تسمه نیکل سیلور :مشخصات کاربردی این آلیاژ مشابه با نیکل براس میباشد با این تفاوت که استحکام بیشتری نسبت به نیکل براس دارد و در تولید مطلس (پولک) کاربرد دارد. ورق و تسمه با سایر آلیاژها، با درخواست مشتریان قابل تولید است.

 

 

این گروه از محصولات نوردی، با ضخامتها و عرضهای مختلف تولید می شوند. جدول ذیل گستره ابعادی قابل تولید را نشان می دهد:

 

(ضخامت )میلیمتر

(عرض )میلیمتر

شامل 0.1 تا و شامل 0.15

15 تا 200

0.15 تا و شامل 2

15 تا 500

2 تا و شامل 6

20 تا 500

 

 

آنالیز شیمیایی و مطابقت استانداردی این گروه محصولی به شرح جدول ذیل می باشد:توجه: درصورت درخواست مشتریان، امکان تولید ورق و تسمه با سایر آلیاژهای پایه مسی وجود دارد.

 

 

 

شرکت صنایع مس شهید باهنر مفتخر است که محصولات خود را مطابق استانداردهای بین المللی عرضه می کند. این استانداردها برای ورق و تسمه با سایر آلیاژهای پایه مسی عبارتند از:

DIN 1787   

Copper - Half-finished Products.

DIN 17670

Wrought copper and copper alloy plate, sheet and strip.

DIN EN 1653  
Copper and copper alloys - Plate, sheet and circles for boilers, pressure vessels and hot water storage units.

ASTM B248M-07  
Standard Specification for General Requirements for Wrought Copper and Copper-Alloy Plate, Sheet, Strip, and Rolled Bar

JIS H 3100:2006-02-20
Copper and copper alloy sheets, plates and strips.

BS 2875:1969  
Specification for copper and copper alloys. Plate

BS EN 1652:1998  
Copper a nd copper alloys. Plate, sheet, strip and circles for general purposes

BS EN 1653:1998  
Copper and copper alloys. Plate, sheet and cir cles for boilers, pressure vessels and hot water storage units