مقاطع مسی

شرکت صنایع مس شهید باهنر اولین تولید کننده مقاطع مسی در کشور می باشد. در این شرکت، محصولات مسی اکسترودی با اشکال سطح مقطع مختلف و آلیاژهای متنوع، تولید و عرضه می شود.

 

مقاطع مسی بنا به نوع مصرف آنها، در آلیاژها و اشکال مختلف قابل تحویل هستند. ولی عمده مصرف مقاطع مسی برای تولید سیم تخت است که در ساخت ترانسفورماتور کاربرد دارد. مورد مصرف دیگر مقاطع مسی در تولید پیچها و پرچهای مسی است که در صنایع الکتریکی کاربرد دارد.

 

مقاطع مسی با ابعاد مختلف تحویل می شود. گستره ابعادی قابل تولید به شرح ذیل می باشد:

- میلگرد: از 1.5 تا 90 میلیمتر
- چهارگوش: از 4 تا 80 میلیمتر
- شش گوش: از 4 تا 80 میلیمتر
سایر مقاطع بنا به درخواست مش تری میباشد

 

آنالیز شیمیایی و مطابقت استانداردی مقاطع مسی به شرح جدول ذیل می باشد:

 

آلیاژ

نام گذاری

مطابقت استاندارد

ترکیب شیمیایی

ISO

USA
ASTM

GERMANY
DIN

JAPAN
JIN

UK
BS

مس    (مینیمم)  

فسفر

TPC

Tough Pitch Copper

Cu-ETP

C 11000

E Cu 58

C 1100

C 101

99.90

0.004 max

DLP

Phosphorous

Cu-LDP

C 12000

SW-Cu

C 1201

-

99.90

0.004-0.015

DHP

Deoxidized Copper

Cu-DHP

C 12200

SF-Cu

C 1220

C 106

99.90

0.015-0.040

 

 

شرکت صنایع مس شهید باهنر مفتخر است که محصولات خود را مطابق استانداردهای بین المللی عرضه می کند. این استانداردها برای مقاطع مسی عبارتند از:

 

DIN 1787
Copper - Half-finished Products.

DIN 1782   
Round Rod of Copper and Wrought Copper Alloys; Extruded, Dimensions.

ASTM B133M-93A   
Specificati on for Copper Rod, Bar, And Shapes Metric (Withdrawn 1994)