مطلس

مطلس یا پولک ماده اولیه ضرب سکه است. شرکت صنایع مس شهید باهنر تنها تولید کننده این محصول در ایران است. در حال حاضر تمامی نیاز داخلی پوشش داده شده است و بزودی با تکمیل طرح توسعه، امکان صادرات این محصول نیز فراهم خواهد شد.

مشخصات سکه های تولیدی در حال حاضر

قطر (mm)

ضخامت(mm)

آلیاژ

نوع سکه

23.4

1.2

CuNi2Zn18

1000 ریالی

26

1.44

CuNi12Zn24

2000 ریالی

29

1.72

CuNi12Zn24

5000 ریالی