باسبار مسی


شرکت صنایع مس شهید باهنر اولین و بزرگترین تولید کننده باسبارهای مسی در کشور می باشد. آنچه که در باسبارها مهم است هدایت الکتریکی و حرارتی بالا، خواص مکانیکی مناسب، مقاومت زیاد در مقابل خوردگی، خستگی و خزش و قابلیت شکلپذیری زیاد می باشد. باسبارهای مسی بهترین گزینه برای احراز این شرایط می باشند.

قلع اندود کردن باسبارهای مسی باعث افزایش مقاومت به خوردگی می شود و بازدهی اتصالات را افزایش می دهد.

 

باسبارهای مسی برای انتقال جریان الکتریکی و توزیع قدرت استفاده می شوند و در تابلوهای برق کاربرد فراوانی دارند. از آنجا که جریان عبوری از باسبارها زیاد است، هدایت الکتریکی محصول در اولویت می باشد.

 

باسباهای مسی توسط شرکت صنایع مس شهید باهنر با مقطع مستطیل شکل به دو صورت لب تخت و لب گرد عرضه می شود. دامنه ابعادی قابل تولید از 2*20 تا 20*125 با طول  2 تا 10 متر می باشد. ابعاد متداول برای باسبارها عبارتند از:


توجه:
1- ابعاد دیگر با سفارش مشتریان قابل تولید است.

 

آنالیز شیمیایی و مطابقت استانداردی باسبارهای مسی به شرح جدول ذیل می باشد:

آلیاژ

نام گذاری

مطابقت استاندارد

ترکیب شیمیایی

ISO

USAASTM

GERMANYDIN

JIN
JAPAN

UKBS

(مس (مینیمم

فسفر

TPC

Tough Pitch Copper

Cu-ETP

C 11000

E Cu 58

C 1100

C 101

99.90

0.004 max

 

 

شرکت صنایع مس شهید باهنر مفتخر است که محصولات خود را مطابق استانداردهای بین المللی عرضه می کند. این استانداردها برای باسبارهای مسی عبارتند از:

DIN 1787   
Copper - Half-finished Products.

DIN 1759   
Rectangular Bars of Copper and Wrought Copper Alloys, Drawn, with Sharp Edges; Dimensions, Permissible Variations, Static Values.

ASTM B133M-93A   
Specification for Copper Rod, Bar, And Shapes Metric

JIS H 3250
Copper and copper alloy rods and bars