آزمایشگاه کوانتومتری

در این آزمایشگاه با بهره گیری از تجهیزات كمپانی ARL  كه شامل دستگاه آنالیزعنصری مواد به روش اشعه ایکس (XRF) و تجهیزات طیف سنجی نشری ( OES ) می باشد، آنالیز عنصری مواد اولیه و محصولات شركت (مسی و آلیاژهای با پای ه مس) توسط برنامه های مختلف آنالیزوری بادقت 10 ppm (0/001 درصد ) انجام می گیرد.

تجهیزات موجود در این آزمایشگاه و توانمندیهای آن به شرح زیر است:

دستگاه X-Ray spectrometer مدل XRF-ARL : این دستگاه آنالیز عناصری مانند روی، سرب، منگنز، فسفر، آهن، نیکل، سیلیسیوم، آلومینیوم، قلع، گوگرد و آرسنیک را بصورت همزمان توسط سیستم مونوکروماتور با دقت مناسب در آلیاژ های با پایه مس، انجام می دهد. این دستگاه در صور ت تجهیز، قابلیت اندازه گیری سایر عناصر با عدد اتمی بالاتر از 11 را نیز دارد.

دستگاه Optical Emission Spark مدل OES-ARL : این دستگاه با داشتن Detection limit پایین برای عناصر موجود در پایه مس از دقت بسیار مناسبی جهت آنالیز عناصری که غلظت آنها در حد trace است برخوردار می باشد. این دستگاه قادر به اندازه گیری آنالیز 17 عنصر در پایه مس بوده و در برنامه های آنالیزوری مختلف قابل استفاده می باشد. آلیاژهایی که می توان توسط این دستگاه آنالیز نمود شامل Brass, Bronze, Pure Copper, DLP و DHP و آلیاژهای کاپرنیکل می باشند.

دستگاه Optical Emission Spark مدل OES-Quantron : این دستگاه ضمن دارا بودن مزایای دستگاه قبلی، تعداد عناصر بیشتری را آنالیز می نماید. عناصری که توسط این دستگاه در آلیاژهای مس قابل اندازه گیری می باشند عبارتند از جیوه، آلومینیو م، آرسنیک، بیسموت، بریلیوم، کبالت، کربن، کروم، آهن، منگنز، نیکل، کادمیوم، اکسیژن، سرب، فسفر، روی، قلع، گوگرد، تلریوم، زیرونیوم، منیزیوم، سیلیسیوم، آنتیموان و سلنیوم. این دستگاه همچنین توانایی آنالیز آلیاژهای خاص در پایه مس نظیرآلیاژهای مس-کروم، مس-کروم-زی رکونیوم، Gun Metal ، مس-کبالت-بریلیوم، کاپرنیکل، برنزها و غیره را دارا می باشد.