بهداشت صنعتی

حفظ سلامت نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین عامل توسعه دربرابر آلاینده های مختلف موجود درمحیط کار در صنایعی همچون شرکت مس شهید باهنر بخاطر ماهیت فرایندی خاص درجهت تحقق آرمان "انسان سالم د رمحیط کار " و "انسان سالم محور توسعه پایدار"از اهمیت زیادی برخوردار است. دراین راستا امور بهداشت صنعتی مدیریت HSE دراین زمینه پس ازتدوین وابلاغ مجموعه الزامات بهداشت کار متناسب باشرایط عملکردی و فرایندی کارخانه و با درنظر گرفتن الزامات ملی و بین المللی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز عمده فعالیت های خود را براجرا و پیاده سازی این الزامات درکلیه واحدهامتمرکز نموده است.

 

اهداف و برنامه ها

حفاظت وارتقاء هرچه بیشتر سلامت جسمی و روانی درمشاغل مختلف

پیشگیری ازحوادث و بیماریهای ناشی ازکار

حفظ سلامتی کارگران در برابر کلیه عوامل زیان آور

انتخاب فرد مناسب برای کارمناسب وتشخیص زودرس بیماریها

پایش کیفیت آب آشامیدنی طبق الزامات قانونی به صورت ماهانه، شش ماهه وسالانه

پایش مستمر سطح سلامت شاغلین ازطریق معاینات طب کار

تشکیل کمیته های سلامت

تشکیل کمیسیون  داخلی بهداشت  (تعیین درصد ازکار افتادگی کارکنان ،تایید استعلاجی طولانی مدت و....)

برگزاری دوره های آموزشی وتخصصی درامر سلامت و درمان پرسنل