محیط زیست

بخش محیط زیست واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت صنایع مس شهید باهنر با به کار گیری نیروهای متخصص و مجرب در قسمت های کارشناسی و انجام مطالعات زیست محیطی و آزمایشگاه  اقدام  به  اندازه گیری و پایش آلاینده ها در بخش های آب، پساب و هوا نموده است و با   بررسی های آماری و همچنین تشکیل کارگروه های مدیریت انرژی، مدیریت پسماند ، مدیریت آب و پساب و همچنین مدیریت فضای سبز اقدامات لازم را در زمینه حفاظت و حمایت از محیط ز یست به عمل می آورد.

 

 

اهداف و برنامه ها

تهيه و ارزيابي گزارشات عملكرد دوره اي بصورت ساليانه

بررسي نتايج شناسايي و ارزيابي كليه ريسكهاي زيست محيطي شرکت

پيگيري برنامه ها و پروژه هاي زيست محيطي

انجام بازديدها و مميزي هاي موردي جهت بررسي وضعيت زيست محيطي مجتمع

اولويت بندي مشكلات و برنامه ريزي فعاليتهاي مورد نياز مربوطه

نظارت و كنترل بر انجام ارزيابي هاي زيست محيطي پروژه ها تا زمان اتمام طرح

برنامه ريزي جهت تدارك سيستم هاي كنترلي و پايشي زيست محيطي

برنامه ريزي فعاليتهاي نياز سنجي، امكان سنجي و تعريف پروژه هاي كاربردي زيست محيطي شركت در سطح كلان

برنامه ریزی جهت به حداقل رساندن زائدات صنعتی حاصل از فرایندهای تولید

مشاركت در برگزاري سمينارهاي تخصصي زيست محيطي

مشاركت در تهيه و تدوين روشهاي اجرايي و دستوراالعمل هاي زيست محيطي بر اساس قوانین و استانداردها

بازرسي و نظارت بر رعايت ملاحظات زيست محيطي در مجتمع

برنامه ريزي و نظارت برپايش هاي زيست محيطي

اعلام سياستها و استانداردهاي ملي و بين المللي مرتبط با شركت

حمايت و مشاركت در همايشها و نمايشگاههاي ذيربط

جمع آوري و نگهداري اسناد و گزارشات طرحهاي زيست محيطي انجام شده در شركت .

گردآوري و پردازش اطلاعات مربوط به دستاوردها ، برنامه ها و اقدامات

تبادل اطلاعات ، تجربيات ، راهكارها و دستاوردها با شركتهاي فعال در زمينه استفاده بهينه از منابع و انرژي

آموزش و توسعه فرهنگ صرفه جويي در مصرف انرژي و منابع

هدف گذاري كاهش مصرف انرژي بر اساس پتانسيل هاي موجود

سياست گذاري كلان زيست محيطي بر اساس استانداردها ، اهداف و شرايط موجود و آتي

شناسايي شركتها و افراد توانمند داخلي و خارجي به منظور استفاده از خدمات آنها در موارد زيست محيطي

برنامه ریزی در جهت بهبود و توسعه فضای سبز مجتمع